sk
cz en
MENU
KONTAKTOVAŤ
OBCHODNÉ MIESTA
PRIVÁTNI
BANKÁRI
ÚSTREDIE
BLOG
AN
Slovensko a Česko sú nám už malé
11.07.2024

Máme obrovský apetít rásť a pozeráme sa po ďalších trhoch, prezrádza v rozhovore Marián Slivovič, partner skupiny Penta a predseda dozornej rady Privatbanky. Predstavil nám tiež zaujímavú investičnú novinku, keďže skupina Penta sa po tridsiatich rokoch od svojho založenia vôbec po prvýkrát otvára externým investorom a plánuje otvoriť svoj historicky prvý fond.

 

> Partnerom skupiny Penta ste sa stali pred tromi rokmi, ale v skupine pôsobíte už takmer dve dekády. Ako spomínate na svoje začiatky v skupine?

S Pentou mám spojený celý svoj profesionálny život, nastúpil som do nej hneď po skončení vysokej školy ako absolvent. V tom čase som síce nemal v podstate takmer žiadne praktické skúsenosti, vyvažovala to však o to väčšia chuť pracovať. Zároveň som mal obrovské očakávania. Penta mala už vtedy zvučné meno a pre mladých ambicióznych ľudí, ktorí chceli pracovať vo finančníctve, mala povesť dream zamestnávateľa.

Začiatky však boli tvrdé. V tom čase sa totiž v Pente razil prístup up or out. Znamenalo to, že ľudia, ktorí do firmy prišli, mali v podstate dve možnosti – buď museli do troch rokov dokázať, že majú na to prebrať na seba komplexnejšie úlohy, a teda postúpiť vo vnútornej hierarchii, alebo z firmy úplne odísť. Každý, kto chcel uspieť, musel tvrdo pracovať. Ak ste chceli uspieť vo vnútornej súťaži, museli ste práci obetovať viac ako iní kolegovia. Mne sa to podarilo, čoho dôkazom je, že som stále tu a rozprávam sa dnes s vami. Z kolegov, ktorých som spoznal pri nástupe do firmy, tu už dnes, až na malé výnimky, nikto nepracuje.

 

 

> Na ktorých projektoch ste v začiatkoch pracovali?

V čase môjho nástupu v roku 2005 sme sa venovali viac krátkodobým projektom a investovali sme s investičným horizontom troch až piatich rokov. Boli sme v tom úspešní, no trh sa postupne menil, štandardizoval a my sme na to museli reagovať. Z private equity skupiny, ktorej cieľom bolo kupovať a so ziskom predať firmy, sme sa postupne stali dlhodobým investorom.

Naša vnútorná transformácia vyvrcholila rokom 2012, keď sa zmenila celková stratégia skupiny. Začali sme sa sústrediť na kľúčové projekty, ktoré mali predpoklad zásadne rásť, a postupne sme úplne opustili riadenie a investovanie do menších nestrategických projektov. Naším zámerom je dnes, v porovnaní so začiatkami, úplne iná investičná stratégia – a to dlhodobé maximalizovanie hodnoty projektov, ktoré riadime.

Môj úplne prvý projekt, na ktorom som spolupracoval pod vedením Jozefa Oravkina, bola privatizácia bratislavského a košického letiska. Neskôr som prešiel na projekt hlinikárne Slovalco a postupne som prechádzal aj na ďalšie projekty skupiny. Postupne som z pozície investičného analytika a neskôr manažéra prešiel do seniorných pozícií, investičného riaditeľa a napokon partnera skupiny.

 

> Na ktoré biznis projekty Penty aktuálne dohliadate a v akej kondícii sú spoločnosti pod vašou správou?

Moja súčasná rola v Pente má viac funkcií. Ako partner som členom investičnej komisie, ktorá odporúča investičné projekty na schvaľovanie naprieč celým investičným portfóliom skupiny vrátane segmentu real estate.

Ako člen executive boardu skupiny dohliadam na pravidelnú mesačnú výkonnosť projektov a spolu s ostatnými členmi executive boardu schvaľujeme biznis plány pre firmy v našom portfóliu.

Čo sa týka samotného projektového manažmentu, v súčasnosti mám na starosti naše banky, teda Privatbanku a Prima banku, hlinikáreň Slovalco a slovenské a české médiá, ktoré zastrešujú naše vydavateľské domy News and Media Holding a Vltava Labe Media.

Pravdou je, že gro práce vykonáva samotný manažment firiem, moja úloha je skôr určovať stratégiu a kontrolovať jej plnenie. V tom je rozdiel od mojich začiatkov v Pente, keď sme museli do riadenia podnikov často aj sami priamo zasahovať. Dnes je našou úlohou najmä výber správnych ľudí do manažmentu našich firiem.

 

 

> Ktorý z týchto projektov je najnáročnejší?

Každý projekt, na ktorom som participoval, bol v danom čase v niečom špecifický. Spomeniem hlinikáreň Slovalco, ktorá bola v poslednom období široko medializovaná, keďže v dôsledku prudkého nárastu cien elektrickej energie a totálnej nečinnosti minulej vlády došlo k utlmeniu jej výroby.

Spomeniem tiež Prima banku, ktorej úspešný príbeh sa začal kúpou malej regionálnej banky, ktorá za viac ako desať rokov dokázala byť najrýchlejšie rastúcou retailovou bankou v krajine.
 
Hrdí sme aj na Privatbanku, ktorá už od roku 2007 hrá nezastupiteľnú úlohu v našom biznise a pomáha skupine rásť tým, že klientom distribuuje korporátne dlhopisy, ktoré emitujú spoločnosti patriace do nášho portfólia.

A, samozrejme, opomenúť nemôžem ani naše médiá, pretože na oboch brehoch rieky Moravy prechádzajú významným transformačným procesom. Z pôvodne printových vydavateľstiev postupne svoj biznis model transformujú do onlinu.

 

> Na čo ste za tri roky na pozícii partnera najviac hrdý?

Cieľom našich firiem je prinášať na trh tie najlepšie produkty pre našich klientov. Dôkazom, že to robíme dobre, je skutočnosť, že sa nám darí každoročne zvyšovať počet zákazníkov naprieč celým naším investičným portfóliom. Ľudia si naše produkty vyberajú slobodne a ja som nesmierne rád, že sa nám darí dlhodobo v tomto konkurenčnom prostredí uspieť.

Na pozíciu partnera som nastupoval v čase, keď skupina Penta čelila na Slovensku rôznym šikanóznym útokom zo strany štátu, vtedajšej vlády a jej čelných predstaviteľov. Ani v tomto období sme však nestratili dôveru našich klientov, obchodných partnerov, bánk či regulátorov.

Skupina kontinuálne rástla a dosahovala výborné hospodárske výsledky.

Dôkazom toho je, že za posledných päť rokov skupina Penta zdvojnásobila svoje aktíva na 15 miliárd EUR a jej čisté zisky sa už tretí rok držia na úrovni zhruba pol miliardy EUR.

Dnes je naše portfólio stabilné a v zásade také, aké ho chceme dlhodobo mať. Chceme sa plne sústrediť na ďalší rozvoj našich firiem aj v celoeurópskom meradle.

 

> Rok 2023 uzavrela skupina Penta s čistým ziskom 504 miliónov EUR, čo je druhý najlepší výsledok v histórii skupiny. Čo prispelo k takým výborným finančným výsledkom?

Skupina Penta sama seba vidí ako value investora, teda chce investovať do projektov a segmentov dlhodobo a v ktorých vidí dlhodobý rastový potenciál, nie len krátkodobé zhodnotenie v horizonte dvoch-troch rokov. Súčasné výborné výsledky sú teda odrazom tejto stratégie a do veľkej miery aj odrazom rozhodnutí, ktoré sme spravili v minulosti.

Samozrejme, nič z toho by nebolo možné bez skvelých manažérskych tímov v daných spoločnostiach. Práve ony stoja za výbornými výsledkami, pretože zákazníkom prinášajú produkty a služby, o ktoré je na trhu záujem a klienti si ich dobrovoľne na konkurenčnom trhu vyberajú.

Dlhodobo stabilná ziskovosť nám umožnila pokračovať v masívnych investíciách. Tie dosiahli rekordnú výšku 900 miliónov EUR. V súčasnosti zamestnáva skupina Penta viac ako 40-tisíc zamestnancov a len na daniach a odvodoch zaplatila v minulom roku celkovo 680 miliónov EUR. Náš biznis má teda veľký pozitívny dosah na ekonomiky štátov, v ktorých pôsobíme.

Verím preto, že aj v súčasnosti robíme dobré rozhodnutia, ktoré nám prinesú ešte lepšie výsledky aj v nasledujúcich rokoch.

 

 

> Ktoré spoločnosti sa na zisku skupiny najviac podieľali?

Najväčšou spoločnosťou v portfóliu je Dr.Max, ktorá k celkovému zisku skupiny výrazne prispela už len svojou veľkosťou.

Ak by som mal rok 2023 zhodnotiť z celkového pohľadu, výborne sa darilo bankovému sektoru. Naše banky zarobili výrazne viac ako v minulých rokoch, čo sa dá sčasti pripísať nárastu úrokových sadzieb, ale i zvýšenému dopytu po našich investičných produktoch zo strany verejnosti.

Veľmi dobré výsledky však dosiahli i naše nemocnice, spoločnosť Fortuna a takisto Penta Real Estate. S potešením môžem skonštatovať, že v minulom roku sa darilo v podstate všetkým firmám v našom portfóliu.

 

> Ako sa darí realitným projektom Penta Real Estate?

Po odchode Jozefa Oravkina z aktívnej roly v Pente sa nám relatívne rýchlo podarilo doplniť pipeline projektov v Bratislave a v súčasnosti máme nakúpené pozemky určené na výstavbu na minimálne ďalších desať rokov.

Ide o veľmi dobré časti hlavného mesta, kde sme si istí dopytom po kvalitnom bývaní. Spomeniem napríklad projekt Chalupkova v novovznikajúcom downtowne v zóne Mlynské Nivy, projekt Southbank, ktorý prinesie rozvoj na petržalskej strane Dunaja, Medze v Dúbravke či projekt Vajnorská v Novom Meste. Zároveň budeme i naďalej pokračovať v rozvoji štvrte Bory, kde máme rozpracované plány na mnoho rokov dopredu.

V sektore nehnuteľností tak rozhodne chceme ostať, pričom na Slovensku sa budeme i naďalej sústreďovať na hlavné mesto v segmente bývania, ale aj kancelárií.

V Prahe je naša aktivita v tomto smere ešte živšia a disponujeme pozemkami v naozaj zaujímavých lokáciách, kde vidíme potenciál na rozvoj aj na ďalších 15 až 20 rokov.

V minulom roku boli dokončené dva významné vlajkové projekty – Nemocnica Bory v Bratislave a kancelárska budova Masaryčka v Prahe. Práve tá druhá menovaná významne pozdvihla dovtedy pomerne zanedbanú štvrť, už teraz patrí medzi ikonické stavby mesta a jej architektúra od svetoznámeho štúdia Zaha Hadid Architects je atraktívna dokonca aj pre turistov.

Vo všeobecnosti platí, že všade, kde pôsobíme, sa snažíme priniesť špičkovú svetovú architektúru a prispieť tak k rozvoju daných miest. Veríme, že naša povesť kvalitného a zodpovedného developera nám aj naďalej udrží záujem klientov.

 

> Akú víziu má skupina smerom k bankovému sektoru, v ktorom takisto dlhodobo pôsobí?

Som veľmi rád, že obe banky v našom portfóliu, teda Prima banka i Privatbanka, sú vo skvelej kondícii a ich výkonnosť nám robí radosť. Otvorene však musím priznať, že stupeň regulácie bankového sektora sa z roka na rok zvyšuje. Na Slovensku je to ešte umocnené zavedením mimoriadnej bankovej dane, ktorá je účinná od tohto roka. Celé to nepomáha rozvoju bankového sektora a viac nahráva jeho ďalšej konsolidácii. Aj slovenský bankový trh potrebuje investície a kapitál, aby dokázal úverovať a tak pomáhať ekonomike ako takej. Otázkou je, ako sa na súčasnú situáciu budú pozerať majitelia bánk a či výnos, ktorý tu dosahujú, bude konkurencieschopný s ich alternatívami. Ak by bol priestor našu expozíciu na bankovom trhu zvýšiť, radi by sme sa na to pozreli.

 

> Po 30 rokoch od založenia rozbieha skupina Penta prípravy na otvorenie historicky prvého fondu pre kvalifikovaných investorov. Čo viedlo skupinu k tomuto kroku?

V prvých rokoch od svojho vzniku skupina Penta na ďalší rozvoj využívala v podstate len tri zdroje financovania – zisky, ktoré sama generovala, strategické partnerstvá s inými firmami a banky, ktoré jej poskytovali úvery.

Od roku 2007 do toho pribudli aj korporátne dlhopisy, ktoré emituje práve Privatbanka. Historicky vôbec prvá emisia dlhopisov z 27. 7. 2007 bola vydaná v objeme 250 miliónov vtedajších slovenských korún a niesla názov Digital Park 01. Jej úspech bol pre nás znamením, že verejnosť má záujem investovať do firiem v našom portfóliu.

Do dnešného dňa sme týmto spôsobom preinvestovali už vyše 5 miliárd EUR. Je to skutočne win-win situácia. Investori majú možnosť zaujímavo zhodnotiť svoj finančný majetok a zároveň sa spolupodieľajú na úspechu našich projektov, ktoré v našom regióne dávajú ľuďom prácu a prispievajú k ekonomickému rastu. Dnes v našich dlhových produktoch spravujeme majetok takmer desiatim tisícom ľudí v celkovej hodnote 1,8 miliardy EUR.

Penta však stále rastie, a to dynamicky. Na to, aby sme mohli rásť viac a ďalej, už potrebujeme nájsť ďalší zdroj financovania, ktorým bude práve pripravovaný fond pre kvalifikovaných investorov.

 

> Kedy bude fond pre investorov dostupný?

Aktuálne prebiehajú právne a administratívne úkony vedúce k jeho založeniu, podrobnosti o štruktúre a fungovaní fondu budú oznámené v druhej polovici tohto roka. Zriadenie fondu totiž podlieha sérii rôznych regulatórnych súhlasov, čo nie je práve jednoduchý proces. Náš predpoklad je, že jeho činnosť sa začne koncom tohto roka. Fond bude registrovaný v Českej republike, bude však distribuovaný aj na Slovensku.

Pôjde o nový míľnik v našom biznise, investori, ktorí sa rozhodnú do fondu investovať, tak budú bok po boku s nami vo všetkých našich projektoch.

Pôjde o fond pre kvalifikovaných investorov, teda pre investorov s minimálnym vkladom 50-tisíc EUR. Tí sa týmto spôsobom priamo dostanú k príležitostiam, ktoré mali predtým len vlastníci skupiny.

 

 

> Pôjde o jeden typ fondu alebo budú mať investori viaceré možnosti? Plánujete fond aj pre retailových investorov?

Produktové portfólio zatiaľ nemáme konkretizované, chceme však vyhovieť tak konzervatívnejším investorom s nižším rizikovým apetítom, ako aj tým, ktorí sú rizikovo menej averzní.

Nedávno skupinu Penta posilnil Tomáš Kálal, ktorý bude riadiť všetky kľúčové aktivity súvisiace s fondom a v prípade prijatia licencie od Českej národnej banky sa stane výkonným riaditeľom novej investičnej spoločnosti. Má mimoriadne bohaté skúsenosti z prostredia investícií a kapitálových trhov, sme si preto istí, že fond bude v tých najlepších rukách.

Čo sa týka retailových klientov, samozrejme, našou ambíciou je otvoriť možnosť podieľať sa na príbehu Penty aj pre nich. Všetko bude závisieť od záujmu o tento fond, v budúcnosti by sme však chceli zriadiť investičný fond aj pre širšiu verejnosť.

 

> Ako vidíte skupinu Penta o päť či desať rokov? Aké má skupina strategické zámery? Ktoré budú jej kľúčové biznis oblasti?

Máme obrovský apetít rásť. Tento rok sa spoločnosť Dr.Max stala druhou najväčšou sieťou lekární v Európe, pokiaľ ide o počet lekární. Minulý rok sieť vstúpila do Talianska, veľké ciele na ďalšiu expanziu však máme aj na trhoch, kde spoločnosť už pôsobí.

Bol by som veľmi rád, keby sa nám takýto úspešný príbeh podarilo zreplikovať aj v iných projektoch, napríklad v zdravotníckom sektore. Veľké očakávania vkladáme do spoločnosti Fortuna Entertainment Group, kde v súčasnosti riešime možnosti na ďalší strategický rozvoj a rast. V tejto súvislosti nevylučujeme ani vstup nového strategického partnera.

Potenciál na expanziu na nové trhy vidíme aj v prípade Penta Real Estate, pozeráme sa primárne smerom na západ.

Dlhodobým cieľom Penty je mať vo svojom portfóliu firmy skutočne európskeho rangu, teda spoločnosti, ktoré fungujú na mnohých trhoch po celej Európe a vybudovali si značku, ktorá je rozpoznateľná na úrovni celého kontinentu.

Slovensko a Česká republika sú nám v tomto smere už malé, prerástli sme ich a už nám nestačia.

Ak chcete v podnikaní dlhodobo uspieť, musíte byť schopný obklopiť sa najlepšími ľuďmi. Tí najlepší chcú byť súčasťou najlepších firiem a úspešných biznisových príbehov. Expanzia a rast (nie nevyhnutne len geografická) projektov je tak potrebná, ak chcete dlhodobo uspieť v konkurenčnom boji.

 

> Na záver nám prezraďte, ako trávite voľný čas (ak nejaký máte), ako relaxujete?

Dlhodobo som sa venoval výškovému horolezectvu. Čas však plynul, do života mi prišla manželka a neskôr dve deti, na tento koníček dnes už nemám toľko času. Preto som asi pred tromi rokmi presedlal na triatlon. Už to nie je taký adrenalínový šport, ale stále si vyžaduje veľkú dávku disciplíny a režimu. Ja ten režim asi potrebujem aj v osobnom živote :) . Aktuálne sa pripravujem na polovičného Ironmana. Zároveň sme celá rodina psičkári a aktívne sa venujeme športovej kynológii. Máme štyroch psov – dvoch nemeckých ovčiakov, yorkshirského teriéra a šteniatko nemeckého krátkosrstého stavača. Ak to všetko zrátam, tak ani nechápem, kedy mi vôbec zostáva čas na spánok :) .

 

 

Späť